top of page

Taloyhtiöille

Yhtiökokous on tärkein vaikutuskanavasi taloyhtiössä. Yhtiökokouksen päätökset vaikuttavat jokaiseen kotiin.

Kokouksessa päätetään esimerkiksi siitä, ketkä valitaan taloyhtiösi hallitukseen, esitellään remonttisuunnitelmat

ja kuinka paljon kerätään yhtiövastiketta. Yhtiöjärjestyksen määrääminä käsitellään muun muassa edellisen vuoden

tilinpäätös ja hyväksytään tulevan vuoden talousarvio. Kokouksessa keskitytään taloyhtiön arvon kannalta tärkeisiin päätöksiin. 

Kunnossapito ja muutoshakemus.

 

Klikkaa oikealla olevaa kuvaketta ja tulosta.

Palauta täytetty hakemus sähköpostitse tai kirjeitse.

Valmistaudu kotitalosi yhtiökokoukseen huolella.
Ladattavat lomakkeet

Osallistumalla yhtiökokoukseen pääset vaikuttamaan omaisuutesi arvon kehittymiseen ja asumiskustannuksiin. 

Yhtiökokouksella on taloyhtiössä ylin päätäntävalta. Yhtiökokouksessa päätetään taloyhtiötä ja osakasta koskevista asioista. Taloyhtiön hallitus huolehtii hallinnosta ja taloyhtiön toiminnasta. Hyvä hallitus keskustelee osakkaiden kanssa ja ajaa kaikkien osakkaiden etua. Hallituksen vastuulla on järjestää yhtiön raha-asioiden ja varainhoidon valvonta. Hallitus valitsee isännöinti-yrityksen johtamaan taloyhtiötä.

 

lsännöinti on asiantuntijapalvelua, joka valmistelee asiat hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäviksi. lsännöinnin vastuulla on kiinteistön ja rakennusten pidosta huolehtiminen, kirjanpito ja varainhoito. lsännöinti auttaa osakkaita tekemään tärkeät päätökset oikeaan aikaan ja lainmukaisesti. lsännöintipalvelut määritellään tarkemmin isännöintisopimuksessa. 

 

TERVETULOA!

Asbestin kartoitusvelvollisuus.

 

Klikkaa oikealla olevaa kuvaketta.

Tiedostossa tarkempaa tietoa osakkaan velvollisuuksista.

bottom of page